RM50

Kursus Pengurusan & Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

Kursus Wajib 1 ini mengandungi 4 Modul utama yang disampaikan oleh Pegawai Latihan Maktab Koperasi Malaysia. Rakaman video disusun dan untuk memudahkan sesi pembelajaran, setiap modul disertakan kuiz ringkas yang menjadi syarat wajib sebelum boleh beralih ke modul yang seterusnya.

See more...

RM50

Kursus Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

Kursus Wajib 2 ini adalah kesinambungan dari Kursus Wajib 1. Rakaman video disusun dan untuk memudahkan sesi pembelajaran, setiap modul disertakan kuiz ringkas yang menjadi syarat wajib sebelum boleh beralih ke modul yang seterusnya. Setelah tamat keseluruhan modul dan kuiz dalam bahagian ini, anda akan terus akses Kursus Wajib 3

See more...