RM50

Kursus Pengurusan & Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

Kursus Wajib 1 ini mengandungi 4 Modul utama yang disampaikan oleh Pegawai Latihan Maktab Koperasi Malaysia. Rakaman video disusun dan untuk memudahkan sesi pembelajaran, setiap modul disertakan kuiz ringkas yang menjadi syarat wajib sebelum boleh beralih ke modul yang seterusnya.

See more...

RM50

Kursus Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

Kursus Wajib 2 ini adalah kesinambungan dari Kursus Wajib 1. Rakaman video disusun dan untuk memudahkan sesi pembelajaran, setiap modul disertakan kuiz ringkas yang menjadi syarat wajib sebelum boleh beralih ke modul yang seterusnya. Setelah tamat keseluruhan modul dan kuiz dalam bahagian ini, anda akan terus akses Kursus Wajib 3

See more...

RM50

Kursus Pengurusan Strategik Koperasi (Wajib 3)

Kursus Wajib 3 ini mengandungi 6 modul yang disampaikan oleh Pensyarah Maktab Koperasi Malaysia. Dalam modul ini, Anggota Lembaga didedahkan tentang konsep dan kepentingan pengurusan strategik, teknik menghasilkan strategi serta penilaian prestasi dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

See more...

RM50

Kursus Juruaudit Dalaman (Wajib JAD)

Kursus Juruaudit Dalaman (JAD) mempunyai 6 modul yang disampaikan terus oleh tenaga pengajar MKM. Peserta akan didedahkan dengan bagaimana menguruskan audit koperasi dengan betul dan teratur

See more...